Responsible Betting

Responsible Betting คือ การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เดิมพัน ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ youngufabet.com มีความตั้งใจที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน โดยสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ทางเราจะช่วยป้องกันการติดพนัน และจะทำให้การพนันของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่มีปัญหาในภายหลัง ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เดิมพันอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่าน

Responsible Betting

การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เดิมพัน

ทางเว็บไซต์ youngufabet.com ต้องการที่จะสร้างรูปแบบการใช้บริการให้มีความปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงการป้องกันและควบคุมการติดพนันของผู้ใช้งาน และยังส่งเสริมการรับผิดชอบต่อผู้เล่นทุกคนอีกด้วย

  1. เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลและเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เล่น สามารถควบคุมการเดิมพันของตนเองได้ รวมถึงสามารถตั้งค่าระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร
  2. เรามีข้อมูลที่จะสามารถช่วยให้ผู้เล่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นพนัน หรือต้องการที่จะเรียนรู้วิธีป้องกันปัญหาการติดพนัน ท่านสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
  3. ทางเว็บไซต์ youngufabet.com ของเรามีกฎข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ในการเข้าใช้บริการ โดยผู้เล่นจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ถึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ ซึ่งทางเว็บไซต์มีการตรวจสอบข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้
  4. ทางเว็บไซต์ youngufabet.com อยากให้ผู้ใช้งานทุกท่านทราบถึงความเสี่ยงในการเล่นพนัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจของผู้ใช้งาน โดยท่านจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านการเงินมากที่สุด

หากผู้ใช้งานท่านใดที่มีปัญหา หรือมีคนรู้จักที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดพนัน ทางเว็บไซต์มีการเชื่อมต่อกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำท่านได้

youngufabet.com มีการสนับสนุนการเดิมพันอย่างมีขอบเขต เพื่อป้องกันปัญหาการติดพนันของผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์จะมีการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบ เดิมพันได้อย่างมีความสุข และปลอดภัยมากที่สุด หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทาง contact@youngufabet.com