Terms and Conditions

Terms and Conditions เป็นการตั้งกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการภายในเว็บไซต์ youngufabet.com ที่ผู้ใช้บริการทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ทางเว็บได้มีการกำหนดไว้อย่างครบถ้วน หากผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งาน อาจทำให้การใช้บริการของนักพนัน มีปัญหาได้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้วผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ทางเว็บระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตาม

  1. คุณสมบัติผู้ใช้บริการ : ผู้เข้าใช้บริการของทางเว็บไซต์ youngufabet.com ทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติในการเข้าใช้งาน โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และในการสมัครสมาชิก จะต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง หากผู้ใช้บริการท่านใด ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บมีสิทธิ์ปฏิเสธในการให้บริการ
  2. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ : ผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ youngufabet.com จะถูกจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ และใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ซึ่งทางเว็บจะไม่มีการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือไม่นำไปแชร์ให้บุคคลที่สามทราบอย่างเด็ดขาด
  3. ระบบการใช้บริการ : ผู้ที่เลือกวางเดิมพันกับทางเว็บไซต์ youngufabet.com ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขของระบบการใช้บริการของทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการวางเดิมพัน การชำระเงิน การถอนเงิน จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
  4. สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ : ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ จากการใช้งานของทางเว็บไซต์ youngufabet.com ทางเว็บมีสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
  5. ระบบสมาชิก : ทางเว็บไซต์ youngufabet.com สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก ของผู้ใช้บริการ หากทำการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน
  6. การปรับเปลี่ยนข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ youngufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อบังคับ และเงื่อนไขตามความสมควร โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. ข้อตกลงทางกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ youngufabet.com ทั้งหมดได้ทำการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้ใดทำการคัดลอก หรือนำไปใช้งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางเว็บมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  8. ระบบติดต่อ : หากผู้ใช้บริการท่านใด มีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับกฎข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางเว็บไซต์ผ่านทาง contact@youngufabet.com
  9. ละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้บริการท่านใด ที่ได้ทำการละเมิดข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะในกรณีตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทางเว็บไซต์ youngufabet.com ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  10. ยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ที่ใช้บริการของทางเว็บไซต์ youngufabet.com ถือว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งาน ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน